Animuj
Teraz
Kliknij gdzieś
Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie powietrza to obecność szkodliwych substancji w atmosferze ziemskiej, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów żywych, a także środowiska. Wdychanie zanieczyszczonego powietrza może przyczynić się do powstawania alergii i chorób
PM
Pył zawieszony (PM) jest terminem używanym do opisania mieszaniny cząstek stałych i kropelek cieczy w powietrzu. Niektóre cząstki pojawiają się w sposób naturalny (od burz piaskowych czy pożarów lasów), ale często jest to efekt emisji z fabryk, ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, zanieczyszczenia, pyłu drogowego itp. Im mniejsze i lżejsze cząstki, tym dłużej pozostaną one w powietrzu. PM2.5 to zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra (jedna tysięczna milimetra) lub mniej. Te cząstki pozostają zawieszone w powietrzu, którym oddychamy i nie rozpraszają się. PM10 mają rozmiar 10 mikrometrów (jednej tysięcznej milimetra) średnicy. Cząstki tej wielkości (PM10 lub mniej) mogą penetrować najgłębsze partie płuc, ze względu na ich niewielkie rozmiary.
CAQI
CAQI to wskaźnik dziennej jakości powietrza. Jego wartość informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze, a także jak oddychanie nim wpływa na zdrowie. Skala europejska (CAQI) składa się ze skali od 0 do 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko zaistnienia negatywnych symptomów zdrowotnych i złego samopoczucia.
Prognoza jakości powietrza
Prognozy Airly opierają się na informacjach o stężeniu zanieczyszczenia powietrza mierzonego przez nasze sensory, a także na historycznych danych o warunkach pogodowych. Użycie Big Data pozwala na wykorzystanie technologii w celu poprawy sytuacji związanej z problemem zanieczyszczenia miast.Prognozę jakości powietrza wizualizuje wykres, gdzie każdy słupek to poziom wskaźnika jakości powietrza CAQI w danej godzinie. Przewidywane poziomy CAQI w stosunku do historycznych mają lekko rozjaśnioną barwę. Przesuwając wykres w prawą lub lewą stronę, nawigujesz 24h wstecz i 24h w przyszłość.


Interpolowany wynik
CAQI 
Prognoza dostępna już wkrótce
Wartości pomiarów dla najbliższego sensora
PM2.5 
 μg/m3
PM10 
 μg/m3
TEMP 
 °C
PRES 
 hPa
HUM 
 %